Dialoogservice

Als je wilt deelnemen aan het eigentijds formuleren van een gelovige overtuiging, steek dan de koppen bij elkaar voor een dialoog met gelovige (voormalige) katholieke, protestantse, humanistische of anderszins gelijkgestemde mensen.

 

In dialogen luister je aandachtig naar elkaar. Je probeert een gevoel te krijgen van wat iemand anders te vertellen heeft, om te ontdekken hoe een bepaald verhaal aansluit op jouw eigen ervaringen en begrippen. Waarderend vragen brengt veelal duidelijkheid.

 

Thema's

  • Verdraagzaamheid
  • Levensdoel
  • wederzijdse ondersteuning
  • Voltooid leven
  • Autonomie van het geweten
  • Liefde en trouw
  • Betrouwbaar
  • Hoop en uitzicht

Start

Je nodigt je zoon of dochter uit voor een kop koffie en een gesprek bijvoorbeeld over levensdoel. "Als je twee vrienden meebrengt , doe ik dat ook. Ik doe namelijk mee aan een actie om stemmen te verzamelen over christelijk gedrag. Hopelijk kun jij me daarbij helpen".

 

Vier stappen

 

1 Kennismaken

 2 Delen van ervaringen

 3 Inzicht

 4 Formulering

 

Bij 1

Deelnemers stellen zichzelf voor, niet professioneel, maar bijvoorbeeld door te vertellen wat ze denken van een foto, van een uitspraak, of van een bepaald lied lied of gedicht.

Bij 2

Elke deelnemer vertelt iets van persoonlijke ervaringen en gevoelens met het probleem dat tevoren is gegeven.

Bij 3

Samen proberen de deelnemers om  een gemeenschappelijke gedragslijn in de verhalen te ontdekken.

Bij 4

De deelnemers overleggen wat ze zelf als richtlijn zullen aanhouden en desgevraagd aan anderen zouden meegeven.

 

Mogelijkheden

 

Gelovige mensen in dialoog met zessen kunnen formules van gezond verstand op morele kwesties creëren. Later kunnen meer mensen deze formules aannemen als een spiegel die de collectieve wijsheid van de achterban, het gezond verstand van christenen weerspiegelt.

 

 


Houding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een 6/1 dialoog wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig naar de ervaringen en gevoelens van elkaar. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5 Sta toe of dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.

 

Stem van het volk


Het effect van dialogen in zessen kan worden vergroot door een kring dialoog van 50 personen of minder te organiseren.
Daarbij krijgen deelnemers allereerst de richtlijnen te zien die door dialogen in zessen zijn geformuleerd. Om de beurt maakt een deelnemer de voorkeur voor een of twee formuleringen kenbaar.

Met behulp van de uitkomst kan een gezamenlijke verklaring worden opgesteld.
Hoe meer mensen hebben deelgenomen aan de originele dialogen in zessen, hoe dichter deze verklaring het karakter krijgt van een stem van de achterban van kerken, een stem van het volk van God.